Elektra ERP
Search…
⌃K

E-Defter

E-DEFTER
  • Defter verilecek döneme ait muhasebe fişleri sistem tarafından kontrol edilerek e-Defter bilgisi eksik olanlar raporlanır. Bu eksiklerin tamamlanmasından sonra yevmiye numaraları verilerek defter hazırlanır.
  • Birçok entegratör firmaya kolaylıkla e-Defter yüklemeniz mümkündür. Ayrıca e-Defter e tabi değilseniz Yevmiye Defteri çıktısı da alabilirsiniz.