Birikmiş Amortisman Listesi

Birikmiş Amortisman Listesi

Belirttiğiniz şubeye, yıla ve aya göre tüm bu şubenize ait olan demirbaşlarınızın alış ve satış fatura bilgilerinin yanı sıra verdiğiniz dönemden önceki birikmiş amortisman tutarını, bu dönem ayrılacak olan amortisman tutarını, bu dönem dahil kümülatif amortisman toplamını ve bu dönem sonu itibarı ile demirbaşlarınızın net aktif değerlerini görebilirsiniz.

Last updated