Periyodik Masraflar İçin Fiş Oluşturma

PERİYODİK MASRAFLAR İÇİN FİŞ OLUŞTURMA

  • Sigorta Poliçesi, Kiralamalar gibi bir yıla yayılması gereken masraflarınızı bu modülümüzden girebilirsiniz.

  • Bu modül sayesinde işletmenizin kar/zarar hesabında, ilk işlem tarihine tüm giderlerinizin yansıması yerine bu toplam gider ilgili aylara dağıtılarak daha gerçekçi bir kar/zarar hesaplama yapmanızı sağlayabilirsiniz.

  • Hizmeti aldığınız firmayı, gelecek ay ve yıllara ait giderlerinizi hangi hesaplara atmak istediğinizi, işlemin tutarını, tipini ve süresini masraf kartına detaylı bir şekilde girebilirsiniz.

  • Bu masrafınızın aylara dağılımını sistem üzerinden tek bir tuşla yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu masrafınızı muhasebeleştirerek hem firmaya borç kaydınızı oluşturan ilk fişi hem de 12 aylık dönemlere dağıtılmış olarak giderlerinizin muhasebe fişlerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Last updated