Stok ve Envanter

Stok ve envanter bölümünde öncelikle stoklarımızı tanımlar, bunları aldığımız satıcıları tanımlar ve tesise girişlerini alış faturaları veya irsaliyeleri ile yaparız.

Stoklar alındıktan sonra stok fişleri ile tesis içerisinde ana depodan yan depolara aktarılırlar bu sayede stoklarımızı depolar yani yan ambarlar bazında da takip etme şansımız olur.

Eğer POS sistemi kullanıyorsak veya ürün satışlarını manuel olarak giriyorsak reçeteler vasıtasıyla stoktan düşmüş oluruz ama bu sadece ay sonunda yapacağımız sayımlar ile tüketim yaptırarak hesapladığımız yani kalan bakiyelerle fiziksel sayımın tuttuğunu kontrol etmek içindir.

Yiyecek ve içecek üretimi yapılan tesislerde maliyetler dönem sonunda genelde aylık yapılan sayımlarla belli olur. Sistem geçen dönemden devir edilen tutarla girilenleri ekler ay sonra yapılan sayımı düştüğünde o ay içerisinde kullandığı toplam maliyeti bulur. Tesislerde bu departman maliyetini, o departmandan yapılan satışlarına oranlayarak departman cost'u (alışının satışa oranı) maliyeti bulunur.

Aşağıdaki bölümlerde elektraweb'de alış, depolara çıkış, tüketim ve sayım işlemlerinin nasıl olduğunu detaylı bir şekilde göreceğiz.

Last updated