Demirbaş Grupları

  • Demirbaş kartlarını açmadan önce demirbaş gruplarını belirlemelisiniz.

  • Grup bazında alış, amortisman ve gider muhasebe hesaplarını bağlayabilirsiniz. Her gruba bir masraf merkezi de atayabilirsiniz.

Last updated