Demirbaş Amortisman

Demirbaş Amortisman

  • Demirbaş amortisman ekranında tüm demirbaşlarınızın yıllara ve aylara göre ayrılacak veya ayrılmış olan amortisman tutarlarını topluca görebilirsiniz ve excel e bu verilerinizi tek bir tuşla gönderebilirsiniz.

  • Dönemsel olarak demirbaşlarınızın amortisman ayırma ile ilgili muhasebe kaydınızı buradan yapabilirsiniz. Şube seçimini, yıl ve ay aralığını vererek muhasebe fişini oluşturabilirsiniz.

  • Oluşan muhasebe fişini detaylı veya özet olarak oluşturma seçeneklerimiz bulunmaktadır.

  • Muhasebe fişinizde her demirbaş için önceden bağlı olduğu demirbaş grubunda belirtmiş olduğunuz masraf merkezleri fiş satırlarına otomatik olarak aktarılır. Masraf merkezleriniz bazında alacağınız kar-zarar hesap analiz raporunuzda ilgili masraf merkezinin giderlerine otomatik olarak yansıyarak kar-zarar hesaplamasına amortisman giderlerinizi de çok kolay bir şekilde eklemiş olursunuz.

Last updated