Kümülatif Departman Gelirleri:

Kümülatif Departman Gelirleri:

Otel içerisindeki departmanların günlük gelirlerini ve tahsilatlarını kontrol ettiğimiz rapordur.Aylık ve Yıllık bazda veride rapor içerisinde mevcuttur.

Last updated