Beyannameler

BEYANNAMELER

 • KDV-1, KDV-2, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi beyannamelerinizi Elektra ERP üzerinden e-Beyanname programına uygun olarak direk olarak oluşturabilirsiniz.

 • Tüm beyanname formatları otomatik olarak sistemde tanımlı gelmektedir. Siz sadece hangi hesabınızın ilgili beyanname kaleminde kullanılması gerekiyorsa onu seçmektesiniz.

 • Beyannamelerin her versiyonu sistem üzerinde saklanmakta ve yürürlüğe giriş tarihine göre otomatik olarak doğru versiyonda verileriniz hazırlanmaktadır.

TANIMLAR

 • Firmalarınızı ve bu firmalara ait şubelerinizi tanımlar bölümünden açabilirsiniz. Tüm ekranlarda Şubeler bazında girişler ve raporlamalar yapabilirsiniz. Aynı zamanda kullanıcılarınızı açarken her kullanıcıya yetkili olduğu şubeleri tanımlayarak verilerinizin kullanıcılar tarafından erişimlerini planlayabilirsiniz.

 • Şube bazında işlemlerinizin tarihe göre kilitlenmesini de buradan yapabilirsiniz.

 • Hesap Grupları ile raporlamalarda ve analizlerde size istediğiniz detaylarda verileri incelemenize yardımcı olacak olan tüm Masraf Merkezi, Operasyon Kodu ve Proje Kodu ve Özel Kodlarınızı tanımlayabilirsiniz. Bu sayede;

 • Örneğin masraf merkezini gelir ve gider hesaplarınız için fiş girişinde zorunlu kılarak, hesap analiz raporundan masraf merkezi bazında kar-zarar analizi yapmanızı kolaylıkla sağlayabilirsiniz.

 • Başka bir örnek olarak işletmenizde eğer bir yenileme yapacaksanız bunu ait bir proje kartı açarak ve sonra bu yenileme işlemine ait oluşan tüm giderlerinizin girişi esnasında bu proje kartını seçebilirsiniz. Yenileme işlemi bittiğinde yine hesap analiz ekranındaki Proje Kodu filtrelemesi ile Yenileme projenizin tüm hesap detayları ile birlikte toplam maliyet rakamına kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

 • Alt Hesaplar: Hesap Planında bulunan bir hesabı daha ayrıntılı bir şekilde hareketlerini takip edebilmek için bu hesaba bağlı alt hesap tanımlamaları oluşturabilirsiniz.

 • Örneğin personel maaşları için açmış olduğunuz hesaba alt hesap olarak her personelinizin adı soyadı detayı ile alt hesaplar açarak ayrıntılı takip edilebilirsiniz.

 • Mizan ve yevmiye defteri çıktılarınızı alt hesap detayı olmadan görebilirsiniz.

 • İsterseniz mizanda alt hesapların görünmesini de sağlayarak daha detaylı bir mizan alabilirsiniz.

 • Hesap Kilit Tarihleri: Şube bazında istediğiniz bir hesap için belirlediğimiz bir tarihten öncesine işlem yapılmasını kapatabilirsiniz. Örneğin KDV beyannameleriniz için çalışmanızı tamamladınız ve artık bu hesapların bu döneme ait işlemlerini burada tanımlayarak kolaylıkla kilitleyebilirsiniz.

 • e-Fatura Stok Eşleştirme tanımları ile gelen faturalardaki kalemler kendi stok ve hizmet kartlarınız ile otomatik olarak eşleştirebilirsiniz. Bir firmadan gelen faturayı içeri aldıktan sonra fatura içinde iken gelen satırların stok eşleştirmesini yaptığınızda bu veri otomatik olarak saklanır ve bir sonraki faturada aynı kalemler geldiğinde stok ve hizmet kalemlerinize otomatik olarak düşmeye başlar.

Beyanname Hesap Eşleştirme: İlgili beyannameye göre matrah hesapları ve vergi hesapları tanımlanmalıdır. (Beyannameler de alt hesap silinecek)

Last updated