Mali Tablolar

MALİ TABLOLAR

  • Verilen dönem ve şube seçiminize göre mali tabloları sistem üzerinden Excel formatında alabilirsiniz. Döneme ait mizan sistem tarafından Excel’e aktarılarak buradaki formüllere göre aşağıdaki tablolar otomatik olarak oluşmaktadır.

  • Bilanço.

  • Gelir Tablosu.

  • Satışların Maliyeti Tablosu.

  • Nakit Akım Tablosu.

Last updated