Fatura

E-fatura tanımları: Kuruluş=>Otel ayarları Paneli=>Muhasebe tanımlarından Entegratör bağlantı bilgilerinden daha önce anlaşma yapılmış olan E-fatura/E-irsaliye/E-Defter kurulum işlemleri tanımlaması yapabilirsiniz.

+ ekleme tuşu ile açılan ekranda öncelikle ekranın sol tarafında fatura üzerinde yer alacak Şirket ünvanı adres vergi dairesi vergi numarası gibi bilgileri doldurmalısınız.

Sol tarafta ise ilgili entegretör seçilmelidir. İlgili entegretör tarafından iletilmiş olan gönderici etiketi e-arşiv e-fatura kullanıcı kodu ve şifre e-arşiv ve e-fatura şifre alanına yazılmalıdır. Fatura gönderimi Temel/ticari olarak seçilmeli Gönderim şekli ise adres kartlarında mail adresi yazıyorsanız Elektronik-yazmıyor iseniz Kağıt olarak seçmeniz yeterlidir.

Sayaç Tanımlamaları: Entegretör bağlantı bilgileri içerisinde yıllara göre arşiv-e fatura ön eklerini + ekleme tuşu ile ekleyip fatura numarası ilk defa kullanılacak ise sıfır (0) daha önce kullanım oldu ise son kullanılan numara yazılmalıdır. Aynı sayaç tanımlaması muhasebe faturaları için de yaparak muhasebe için tiki işaretlenmelidir.

(Fatura ekranı(vergiler-satırlar)Stok ve hizmet faturası Satın alma talebi ve faturanın birleştirilmesi)

Yeni bir fatura işleme oluşturmak istediğinizde Tüm faturalar ekranından + ekleme tuşu ile faturamızı açıyoruz. İlk olarak dikkat etmemiz gereken en önemli alan Faturanın türüdür. Aldığımız bir stok yada hizmet faturası işlerken Stok Alış-Hizmet alış olarak faturanın türünü seçmeliyiz. Sattığımız bir Stok yada hizmet için ise Yine Stok Satış-Hizmet satış İadeleri için ise Stok alış iade-Stok Satış iade-Hizmet alış yada Satış iade olarak seçim yapmalısınız

Alış faturaları işleme: İlgili fatura seçildikten sonra hesap planında daha önceden açılmış fatura carisi seçilmelidir. Cari ilk defa kullanılacak ise fatura hesabı kısımda + ekleme tuşu ile aynı ekranda yeni bir cari kart oluşturup adres bilgileri düzenlenebilir. Fatura türüne göre Stok alış ise +ekleme tuşu ile satır açılarak stok seçilmelidir. Stok kartı daha önce açılmamış ise stok satırında + ekleme tuşu ile aynı ekrandan yeni stok kartı açarak seçim yapabilirsiniz. Fatura satırı içerisinde ilgili stok için depo seçimi sağlayabilirsiniz. Faturayı kaydedip muhasebeleştirmeniz hesap planına yansımasını sağlayacaktır.

Hizmet faturalarında ise +ekleme tuşu ile satır açılarak Hizmet Adı kolonundan hesap planındaki ilgili hesap seçilmelidir. İlgili kod hesap planında açılmamış ise Hizmet adı kolonundan + ekleme tuşu ile aynı ekrandan hesap planı üzerinde hesap açarak seçim yapabilirsiniz. Faturayı kaydedip muhasebeleştirmeniz hesap planına yansımasını sağlayacaktır.

Fatura satırında tevkifatlı ve istisnalı keseceğiniz faturalar için kod seçebilir, 2.vergi sütunundan ise Gelir vergisi, Konaklama vergisi gibi vergi türünü, verginin % yüzdesel oranını ve bu verginin hangi hesaba gideceğini seçebilirsiniz

Yine alt Sütunda Vergiler sekmesinde fatura vergisine istinaden gideceği muhasebe hesabını seçebilirsiniz.

Notlar kısmından fatura üzerinde gözükmesini istediğiniz notlarınızı ekleyebilirsiniz

Fatura içerisinde eylemlerden;

Daha önce irsaliye ile girişi sağlanmış stoklar fatura irsaliye eşleştirmesi sağlayabilirsiniz. Fatura hesabı seçerek eylemlerden İrsaliyeden seç diyerek ilgili carinin dilediğiniz tarih aralığını düzenleyerek tüm irsaliyelerini görebilir irsaliye ile faturayı mükerrerlik olamaması için eşleştirebilirsiniz.

Elektra web Satın alma modülü kullanıyor iseniz Satın alma siparişi verilen stokların faturada cari seçtikten sonra sipariş listesinden seçerek fatura ile eşleştirmesini sağlayabilirsiniz. Gelmiş ve gelecek olan stok miktarlarını anlık olarak takip edebilirsiniz

Last updated