Elektra ERP
Search…
⌃K

Yenilenen Tab'lar

Muhasebe fişleri temel olarak Planlandı, Hazırlandı,Kontrol edildi, Onaylandı ve İptal edildi durumlarına ayrılmıştır. Kullanıcı rollerine göre sınıflandırılarak muhasebe fişi hazırlığı 5 aşamadan oluşturulmuştur.
Accounting Low Rolü: Accounting low yetkisine sahip olan kişiler yeni muhasebe fişi girebilir ve hazırlandı, planlandı sekmelerinde olan fişlerde silme ve değişiklik yapabilir.Kontrol edilen ve onaylanan fişlerde herhangi bir değişiklik yapamaz.
Accounting Rolü: Accounting yetkisine sahip olan kişiler yeni muhasebe fişi girebilir ve hazırlandı, planlandı sekmelerinde olan fişlerde silme ve değişiklik yapabilir.Fişi kontrol edildi sekmesine taşıyabilir.
AccountingFull Rolü: Accounting full yetkisine sahip olan kişiler yeni muhasebe fişi girebilir ve hazırlandı, planlandı sekmelerinde olan fişlerde silme ve değişiklik yapabilir.Fişi kontrol edildi ve onaylandı sekmesine taşıyabilir.
Onaylanan ve kontrol edilen bir fişi silmek veya değişiklik yapabilmek için hazırlandı sekmesine taşınması gerekir.