Elektra ERP
Search
K

Kümülatif Departman Gelirleri:

Kümülatif Departman Gelirleri:
Otel içerisindeki departmanların günlük gelirlerini ve tahsilatlarını kontrol ettiğimiz rapordur.Aylık ve Yıllık bazda veride rapor içerisinde mevcuttur.